filosofiacatalana.cat

Javier Hervada Xiberta

(1934- ) Va néixer a Barcelona el 7 de febrer de 1934, i després de cursar el batxillerat a l'Escola Pia de Sant Antoni de la seva ciutat natal, el 1951 inicià la carrera de dret en aquella Universitat, que va concloure el 1956, i obtingué el doctorat a la Universitat de Madrid el 1958. Va passar després a la Universitat de Navarra per cursar dret canònic fins al seu doctorat el 1962 i, després d'exercir d’adjunt a les facultats de dret de Saragossa i Navarra, el 1964 obtigué per oposició la càtedra de dret canònic (actualment dret eclesiàstic de l'Estat) de la Universitat de Saragossa, d'on a l'any següent passà a la de Navarra. El 1981 va ser nomenat professor ordinari de dret natural i filosofia del dret en aquella mateixa Universitat.

Javier Hervada, que va ser secretari de la facultat de dret canònic de la Universitat de Navarra de 1965 a 1972, i degà de la seva facultat de dret de 1973 a 1984, ha exercit paral·lelament a la seva labor docent altres funcions acadèmiques diverses: director del departament de filosofia del dret de la Universitat de Navarra, de l'Institut «Martín de Azpilcueta» (1970-1973), del «Centre d'Estudis sobre la Responsabilitat Social de la Iniciativa Privada» des de 1976 a 1980, i a partir de 1986; i en l'àmbit editorial, ha dirigit la «Colección Canónica» de la Universitat de Navarra des de 1959 a 1973, la revista Ius Canonicum, de 1970 a 1973, i la revista Persona y Derecho.
Tan fecunda activitat va ser premiada el 1986 amb la Medalla de Plata de la Universitat de Navarra.
J. Hervada és, a més, membre de la Societat espanyola de Filosofia Jurídica i Social, membre de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, al consell directiu de la qual ha pertangut; co-director de la secció de dret de la Gran Enciclopèdia Rialp, i ha assistit a nombrosos congressos, tant nacionals com internacionals: II Congrés Internacional de Dret Canònic celebrat a Milà, III de Pamplona, VI de Munich, etc.
Doctrinalment, i després d'una primera etapa de dedicació a la teoria fonamental del dret canònic, l'interès intel·lectual del nostre autor es va orientar, a partir de 1973, cap a la filosofia del dret, en la qual es mostra fervent seguidor del realisme jurídic clàssic inspirat en Aristòtil, els juristes romans, Sant Tomás d'Aquino, Villey, etc., i dins de les coordenades del qual es proposa desenvolupar un sistema complet de filosofia del dret que doni acollida a la més recent problemàtica ètica i jurídica suggerida pels avenços científics i tecnològics; i tot això afavorit per la seva sòlida formació en el dret natural clàssic. Òrgan conciliador d'aquestes inquietuds ha estat, al costat de les seves altres publicacions, la revista de fonamentació de les institucions jurídiques i de drets humans Persona y Derecho, que ha dirit des de la seva fundació el 1974, i que per la seva rellevància científica va merèixer el 1981 el premi «Noesis» de l'Ateneu Filosòfic de Mèxic.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits d'Hervada Xiberta
 • A propos d'un trait caracteristique de la notion de droits de l'homme. Traducción de Problemas que una nota esencial de los derechos humanos plantea a la Filosofía del Derecho. Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, 1985, 10, p. 495-509. 
 • Apuntes para una exposición del realismo jurídico clásico. Persona y Derecho, 1988, 18, p. 281-300.
 • Aspetti della struttura giuridica dell' Opus Dei. Il Diritto ecclesiastico, luglio­dicembre 1986, p. 410-430.
 • Bases críticas para la construcción de la Ciencia del Derecho Eclesiástico. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 1987, 3, p. 25-37.
 • Comentario a la Sentencia de la Sagrada Rota Romana coram Bonet de 20 de julio de 1955. Revista española de Derecho canónico, 1959, 14, p. 255­-274.
 • Concepto jurídico y concepto filosófico de persona. Incluido en el libro Introducción crítica al Derecho Natural, 1981. La ley, 6-II-1981, p. 1-3.
 • Consideraciones sobre la noción de matrimonio. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Persona y Derecho, 1983, 10, p. 261-290.
 • Conversaciones propedéuticas sobre el Derecho canónico. Ius Canonicum, 1988, 28, p. 11-55.
 • Cuatro lecciones de Derecho Natural. Pamplona: Eunsa, 1989. 160 p.
 • Cuestiones varias sobre el matrimonio. lus canonicum, 1973, 13, p. 10-90.
 • Deontología y autenticidad. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Revista de Medicina de la Universidad de Navarra, 1978, 22, n.º 1, p. 91-93.
 • Derecho natural, democracia y cultura. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Persona y Derecho, 1979, 6, p. 193-211.
 • Diálogo en torno a las relaciones Iglesia-Estado en clave moderna. Persona y Derecho, 1988, 18, p. 13-30.
 • Diálogos sobre el amor y el matrimonio. Pamplona: Eunsa, 1974. 366 p.
 • Diálogos sobre el amor y el matrimonio. 3.ª ed., Pamplona: Eunsa, 1987. 366 p.
 • Diálogos sobre el amor y el matrimonio. Traducción portuguesa. Braga: [s.n.], 1974, 366 p.
 • Diez postulados sobre la igualdad jurídica entre el varón y la mujer. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Persona y Derecho, 1984, 11, p. 345-359.
 • El comienzo del derecho a la vida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Revista de Medicina de la Universidad de Navarra, 1977, 20, n.º 1, p. 91-93.
 • El Derecho como orden humano. lus Canonicum, 1965, 5, p. 401-454.
 • El derecho de asociación en la Iglesia. Palabra, febrero, 1973, 90, p. 8-10.
 • El derecho natural en el ordenamiento canónico. Persona y Derecho, 1989, 20, p. 133-153.
 • El matrimonio canónico. Teoría general. En Catedráticos de Universidades Españolas. Derecho canónico. Pamplona: Eunsa, 1974 y 2.ª ed. de 1975, p. 379-398.
 • El matrimonio «in facto esse». Su estructura jurídica. lus Canonicum, Pamplona, 1961, 1, p. 135-175.
 • El matrimonio. Lo que es y lo que no es el amor conyugal. En: Covadonga O'Shea La mujer, ¿ha encontrado su identidad?/i> Barcelona, 1976, p. 189­200., Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986.
 • El motu proprio «Ecclesiae Sanctae». Palabra, octubre, 1966, 14, p. 8 y s.
 • El nuevo código de Derecho canónico: visión de conjunto. Scripta Theologica, Pamplona, 1983, 15, p. 743-750.
 • El ordenamiento canónico. Aspectos centrales de la construcción del concepto. Pamplona: Eunsa, 1966. 292 p.
 • El Romano Pontífice. En Redacción Ius Canonicum. El Proyecto de la Ley Fundamental de la Iglesia. Pamplona: [s.n.], 1971, p. 164-179.
 • Elementos de Derecho Constitucional Canónico. Pamplona: Eunsa, 1987. 314 p.
 • Elementos para una teoría fundamental de la relación Iglesia-Mundo. En Aspectos jurídicos de lo religioso en una sociedad plural. Salamanca: [s.n.], 1987, p. 87-111.
 • En torno al decreto «Christus Dominus» del Concilio Vaticano Il. lus Canonicum, 1966, 6, p. 259-265.
 • Escritos de Derecho Natural. Pamplona: Eunsa, 1986. 678 p.
 • Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial. En versión abreviada Relación sobre la esencia del matrimonio y el consentimiento matrimonial. En Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi. Milano: Vita e Pensiero, 1984. Vol. I, p. 480-488., Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986.
 • Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial. Revista Chilena de Derecho, 1980, 7, p. 48-76.
 • Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial. Persona y Derecho, 1982, 9, p. 151-179.
 • Estructura y principios constitucionales del gobierno central de la Iglesia. lus Canonicum, 1971, 11, p. 11-55.
 • Fin y características del ordenamiento canónico. Incluido en el libro El ordenamiento canónico, 1966. lus Canonicum, Pamplona, 1962, 2, p. 5-110.
 • HERVADA XIBERTA, J.; LOMBARDÍA, P.: El Derecho del Pueblo de Dios. Vol. I Introducción. Derecho Constitucional, refundido en el libro Elementos de Derecho Constitucional Canónico. Pamplona: [s.n.], 1970. 418 p.
 • HERVADA XIBERTA, J.; LOMBARDÍA, P.: El Derecho del Pueblo de Dios. Vol. III/1 Derecho matrimonial. Pamplona: [s.n.], 1973, 390 p.
 • HERVADA XIBERTA, J.; LOMBARDÍA, P.: Sobre prelaturas personales. Ius Canonicum, 1987, 17, p. 11-76.
 • HERVADA XIBERTA, J.; MUÑOZ, J. A.: Derecho. Guía de estudios universitarios. Pamplona: Eunsa, 1984. 310 p.
 • HERVADA XIBERTA, J.; SANCHO IZQUIERDO, M.: Compendio de Derecho Natural. Refundido en el libro Historia de la Ciencia del Derecho Natural, Pamplona: [s.n.], 1987.
 • HERVADA XIBERTA, J.; SANCHO IZQUIERDO, M.: Compendio de Derecho Natural. Pamplona: Eunsa, 1980-1981. 2 vols.
 • HERVADA XIBERTA, J.; STETSON, W. H.: Personal Prelatures from Vatican II to the New Code: A Hermeneutical Study of Canons 294­297. The Jurist, Washington, 1985, 45, p. 379-418.
 • HERVADA XIBERTA, J.; ZUMAQUERO, J. M.: Textos constitucionales españoles (1808-1978). Pamplona: Eunsa, 1980. 484 p.
 • HERVADA XIBERTA, J.; ZUMAQUERO, J. M.: Textos internacionales de derechos humanos. Pamplona: Eunsa, 1978. 1012 p.
 • Historia de la Ciencia del Derecho Natural. Pamplona: Eunsa, 1987. 340 p.
 • Introducción crítica al Derecho Natural. 5.ª ed., Pamplona: Eunsa, 1988. 196 p.
 • Introducción crítica al Derecho Natural. Edición mejicana. México: [s.n.], 1985. 196 p.
 • Introducción crítica al Derecho Natural. Pamplona: Eunsa, 1981. 196 p.
 • La constitución de la Iglesia. En Catedráticos de universidades Españolas. Derecho Canónico. Pamplona: Eunsa, 1974 y 2ª ed. de 1975, p. 225-242.
 • La definición nominal del laico. Incluido en el libro Tres estudios sobre el uso del término laico, 1973. lus Canonicum, 1968, 8, p. 471-533.
 • La distinción entre moral y derecho en la perspectiva del realismo clásico. Anales de la cátedra Francisco Suárez, Granada, 1988, 18, p. 295-303.
 • La externidad de la Iglesia y el poder de jurisdicción. Palabra, mayo, 1974, 105, p. 15-18.
 • La identidad del matrimonio. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Revista Chilena de Derecho, 1980, 7, p. 98-123.
 • La identidad del matrimonio. Persona y Derecho, 1981, 8, p. 283-310.
 • La impotencia del varón en el Derecho matrimonial canónico. Pamplona: Eunsa, 1959. 244 p.
 • La incardinación de la perspectiva conciliar. lus Canonicum, 1967, 7, p. 479-517.
 • La inseparabilidad entre contrato y sacramento en el matrimonio. En Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. II Simposio Internacional de Teología. Pamplona: [s.n.], 1980, p. 259-272.
 • La ley del pueblo de Dios como ley para la libertad. En Dimensiones jurídicas del factor religioso. Estudios en homenaje al Prof. López Alarcón. Murcia: [s.n.], 1987, p. 225-238.
 • La ley del pueblo de Dios como ley para la libertad. En Persona, Verità e Morale. Atti del Congresso Internazionale di Teologia Morale. Roma, 7-12 de abril de 1986. Roma: [s.n.], 1987, p. 379-393.
 • La ley, según los canonistas tradicionales. En VII Congreso Internacional de Derecho Comparado. Upsala, 6-13 de agosto de 1966. Ponencias españolas. Barcelona: [s.n.], 1966, p. 31-38., Incluido en el libro El ordenamiento canónico, 1966.
 • La noción de matrimonio. En Festschrift für F. W. Bosch. Bielefeld: [s.n.], 1976, p. 425-435.
 • La nueva ley sobre trasplante de órganos. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Persona y Derecho, 1980, 7, p. 369-375.
 • La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico. lus Canonicum, Pamplona, 1962, 2, p. 425-467.
 • La revocación del consentimiento matrimonial. Ius Canonicum, 1976, 16, p. 271-285.
 • La revocación del consentimiento matrimonial. En El consentimiento matrimonial, hoy. Salamanca: [s.n.], 1976, p. 269-281.
 • La sacramentalité du mariage. En Liber Amicorum Mgr. Onclin. Thèmes actuels de droit canonique et civil. Gembloux: [s.n.], 1976, p. 211-233. Traduc. del capítulo III del libro Diálogos sobre el amor y el matrimonio, 1974.
 • La simulación total (Comentario a la Sentencia de la S.R.R. de 22-II-1961 coram Canals). lus Canonicum, Pamplona, 1962, 2, p. 723­760.
 • La «ordinatio ad fines» en el matrimonio canónico. Revista española de Derecho canónico, 1963, 18, p. 439-499.
 • La «salus animarum» y la «merces iniquitatis» (Comentario a la sentencia de la S.R.R. de 28-Il-1949 coram Brennam). lus Canonicum, Pamplona, 1961, 1, p. 263-269.
 • Las raíces sacramentales del Derecho canónico. Versión portuguesa As Raizes Sacramentais do Direito Canónico. Theologica, Braga (Portugal), 1983, 17, p. 83-104.
 • Las raíces sacramentales del Derecho canónico. En Estudios de Derecho canónico y eclesiástico en homenaje al Profesor Maldonado. Madrid: [s.n.], 1983, p. 245-269.
 • Las raíces sacramentales del Derecho canónico. En Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología. Pamplona, 1983, abril, p. 359­385.
 • Legislación fundamental y leyes ordinarias. Pamplona: [s.n.], 1979. Vol. II, p. 381-396.
 • Legislación fundamental y leyes ordinarias. En La norma en el Derecho Canónico. Pamplona, 1976, 10-15 de octubre.
 • Legislación fundamental y leyes ordinarias. Ius Canonicum, 1976, 16, p. 169-184.
 • Libertad de conciencia y error sobre la moralidad de una terapéutica. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Persona y Derecho, 1984, 11, p. 13-53.
 • Libertad, naturaleza y compromiso en la sexualidad humana. Persona y Derecho, 1988, 19, p. 99-119.
 • Libertad. autenticidad y Derecho Natural. Persona y Derecho, 1976, 3, p. 515-521. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986.
 • Liberty, Authenticity and the Natural Law. Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, 1982, 68, Suppl. 1, Part. III; p. 371-376.
 • Lo nuevo y lo viejo en la hipótesis «etiamsi daremus» de Grocio. Versión inglesa The Old and the New in the Hypothesis «Etiamsi daremus» of Grotius. Grotiana, New Series, 1983. Vol. IV.
 • Lo nuevo y lo viejo en la hipótesis «etiamsi daremus» de Grocio. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid, 1984, Nueva serie, 1, p. 285-300.
 • Lo nuevo y lo viejo en la hipótesis «etiamsi daremus» de Grocio. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 1982, 7, p. 351 y s.
 • Los fines del matrimonio. Su relevancia en la estructura jurídica matrimonial. Pamplona: Eunsa, 1960. 228 p.
 • Los trasplantes de órganos y el derecho a disponer del propio cuerpo. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Persona y Derecho, 1975, 2, p. 195-254.
 • Magisterio eclesiástico y cuestiones temporales. Palabra, noviembre, 1974, 111, p. 6-9.
 • Magisterio social de la Iglesia y libertad del fiel en materias temporales. En Studi in memoria di Mario Condorelli. Milano: [s.n.], 1988. Vol. I, p. 791-825.
 • Mariage, loi naturelle et dynamique de l'amour. En Études de droit et d'histoire. Mélanges Mgr. H. Wagnon. Louvain: [s.n.], 1976, p. 577-589. Traducción del capítulo II del libro Diálogos sobre el amor y el matrimonio, 1974.
 • ¿Médicos o técnicos del cuerpo humano? Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Revista de Medicina de la Universidad de Navarra, 1978, 22, n.º 1, p. 67 y s.
 • Misión laical y formación. En La misión del laico en la Iglesia y en el mundo. VIII Simposio Internacional de Teología. Pamplona, 22-24 de abril de 1987. Pamplona: [s.n.], 1987, p. 481-495.
 • Nota sobre la noción de Derecho natural en los juristas y teólogos desde Anselmo de Laón hasta San Alberto Magno. Incluido en el libro Compendio de Derecho Natural, l. 1980. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 1980, 5, p. 349-374.
 • Notas sobre el uso del término laico en los siglos VI al XI. Incluido en el libro Tres estudios sobre el uso del término laico 1973. lus Canonicum, 1972, 12, p. 351-367.
 • Notas sobre la noción de Derecho Natural en Graciano. En Filosofía y Derecho. Estudios en honor del Prof. José Corts Grau. Valencia: [s.n.], 1977. Vol. I, p. 425-447., Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986.
 • Notas sobre la noción de laico en los canonistas decimonónicos. Incluido en el libro Tres estudios sobre el uso del término laico, 1973. Scripta Theologica, Pamplona, 1972, 4, p. 201­221.
 • Observaciones sobre el abandono malicioso en la jurisprudencia rotal. lus Canonicum, Pamplona, 1961, 1, p. 545-574.
 • Pensamientos de un canonista en la hora presente. Pamplona: Eunsa, 1989. 225 p.
 • Pensamientos sobre sociedad plural y dimensión religiosa. Ius Canonicum, 1979, 19, p. 63-76.
 • Persona, derecho y justicia. En Persona e ordinamento nella Chiesa. Atti del II Congreso Internazionale di Diritto Canonico. Milano 10 -16 settembre 1973. Milano: [s.n.], 1975, p. 91-104.
 • Principios de doctrina social de la Iglesia. Traducción portuguesa, Braga: [s.n.], 1988.
 • Principios de doctrina social de la Iglesia. Documentación doctrinal, Uruguay, 1984.
 • Principios de doctrina social de la Iglesia. Mundo cristiano, Madrid, 1984, folleto n.º 382.
 • Principios para una política familiar. Palabra, 1978, enero, 149, p. 13-16.
 • Problemas que una nota esencial de los derechos humanos plantea a la Filosofía del Derecho. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Persona y Derecho, 1982, 9, p. 243-256.
 • ¿Qué es el matrimonio? Ius Canonicum, 1977, 17, p. 17-32., Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986.
 • ¿Qué es el matrimonio? En: A.AV.V. Divorcio. Pamplona: [s.n.], 1977, p. 13-36.
 • Reflexiones acerca de la prudencia jurídica y el Derecho Canónico. Revista española de Derecho canónico, 1961, 16, p. 415-451.
 • Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho Natural. Incluido en el libro Escritos de Derecho Natural, 1986. Persona y Derecho, Pamplona, 1974, 1, p. 27­142.
 • Sobre el hermafroditismo y la capacidad para el matrimonio. Revista española de Derecho canónico, 1958, 13, p. 101-115.
 • Sugerencias acerca de los componentes del Derecho. lus Canonicum, 1966, 6, p. 53-110.
 • Tres estudios sobre el uso del término laico. Pamplona: Eunsa, 1973. 242 p.
Sobre Hervada Xiberta
 • Dictionary of International Biography. s.v.
 • Men of Achievement. s.v.
 • Quién es quién en la canonística española. s.v. 
 • The International Who's Who of Intelectuals. s.v. 
facultat de filosofia - Ramon Llull