filosofiacatalana.cat

Joan Lladó i Oller

Format al Col·legi Espanyol de Roma. En aquesta Capital s’hi ordenà sacerdot (1904) i, a la Universitat Gregoriana, hi obtingué el doctorat en Filosofia i en Dret Canònic. El 1905 obtingué per oposició una càtedra d’Ètica al Seminari de Vic: hi ensenyà Ètica i Dret Natural (1905‑1914) i Metafísica Especial (1906‑1922). És autor d’unesNotas biográficas y crítica general sobre la personalidad y obras de Balmes (1910), d’unesNotes biogràfiques de l’Illm. Dr. D. Josep Torras y Bages tretes de “l’Amic del Papa” i notablement auxmentades (1916), i, conjuntament amb Marià Serra Esturí, Biografia del Ilm. y Rvm. Dr. D. Joseph Torras y Bages, bisbe de Vich (1916), deReligión, Patria y deportes (1929) i de Balmes y los pensadores católicos del siglo XIX (1926).

[extret de d’I.  Roviró, Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del seminari de Vic, 2000]


facultat de filosofia - Ramon Llull