filosofiacatalana.cat

Carles Llinàs Puente

El Dr. Carles Llinàs Puente (1963) és Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una tesi dirigida pel Dr. Eusebi Colomer SJ sobre la doctrina lul·liana dels àngels en el context de les doctrines filosòfico-teològiques de Ramon Llull, i sobretot de la seva gnoseologia. Aquesta tesi va rebre l'abril del 1996 el premi "Joaquim Carreras i Artau" de l'Institut d'Estudis Catalans i fou publicada l'hivern 2000-01 en les col·leccions del propi IEC (vegeu després l'apartat de publicacions). Entre els cursos 1987/88 i 1996/7 és professor de batxillerat a diversos centres de la Companyia de Jesús, encara que ja des del curs 1992/3 comença a donar classes a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. També ha fet cursos a d'altres institucions de la mateixa Universitat i a centres d'educació superior de l'Església com la Facultat de Teologia de Catalunya i l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Les principals àrees de docència han estat la Lògica, la Filosofia del llenguatge, la Filosofia de la ciència, la Filosofia política i el pensament contemporani en general, encara que amb una especial atenció als móns alemany i rus. En aquest moment és Catedràtic de la URL. Entre d'altres responsabilitats de gestió, ha ocupat diverses vegades el càrrec de Vicedegà de la Facultat de Filosofia de la URL.Pel que fa a la seva dedicació a la recerca i a la reflexió filosòfica, com es pot veure en l'apartat de publicacions les seves investigacions s'han mogut, en part successivament, en part simultàniament, sobretot en tres dimensions: el lul·lisme, la lògica en un sentit no restringit al dels càlculs formals i el pensament polític (o teològico-polític) contemporani en les seves més àmplies connexions. Li ha estat concedit el Premi Joan Maragall 2012 amb un treball sobre l'obra i el pensament d'Odo Marquard.


Escrits de Carles Llinàs
 • "In Knechtsgestalt" - "En forma de siervo". Consideraciones a propósito de algunos versos de Hölderlin, "Revista Catalana de Teologia" XIX (1994), pp. 183-193.
 • El problema de la demostración de la existencia de Dios en Ramon Llull, "Revista Española de Filosofía Medieval", 5 (1998), Zaragoza, pp. 11-19.
 • Una investigació metapolítica: la significació històrico-espiritual de "El Treballador" d'Ernst Jünger, "Comprendre. Revista catalana de Filosofia", I (1999/2), pp. 163-188 (41-66).
 • Ars Angelica. La gnoseologia de Ramon Llull, llibre, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2000. Premi Joaquim Carreras Artau de l'Institut d'Estudis Catalans.
 • La proposta d'Odo Marquard d'un "Politeisme il·lustrat". Una discussió teopolítica preliminar de les seves implicacions i conseqüències per a la clarificació de la possibilitat actual d'un diàleg intereligiós, capítol del llibre Creure després del segle de la sospita, Francesc Torralba (ed.), Barcelona, Editorial Mediterrània, 2001, pp. 165-219.
 • Carl Schmitt, "Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols (1938), "Anuari de la Societat Catalana de Filosofia", XII (2000), pp. 41-54.
 • Observaciones sobre la teología política del "Leviathan" de Thomas Hobbes, "Pensamiento", vol. 57, núm. 219, sept-dic. 2001, pp. 451-460.
 • La pregunta pels fonaments de l'Ètica i de la Política. Una reflexió des de la situació actual, "Comprendre. Revista Catalana de Filosofia", IV (2002/1), pp. 43-56.
 • La formalitat dels conceptes del polític i del dret en C. Schmitt. Una investigació metapolítica i metajurídica inicial, "Ars Brevis" 7 (2001), juliol del 2002, pp. 129-141.
 • Metàfores emprades per Llull per tal d'explicar la seva teoria del coneixement de Déu, "Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport" de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna", nº 11 (2002), pp. 15-30.
 • Ramon Llull, capítol del llibre Història del pensament cristià. Quaranta figures, Pere Lluís Font (coord.), Barcelona: Proa/Fundació Joan Maragall, 2002, pp. 363-399.
 • Vladímir S. Soloviov, capítol del llibre Història del pensament cristià. Quaranta figures, Pere Lluís Font (coord.), Barcelona: Proa/Fundació Joan Maragall, 2002, pp. 827-862.
 • Sobre la razón histórica moderna y su posteridad. Esbozo de una investigación histórico-conceptual, "Pensamiento", vol. 60, núm. 226, enero-abril 2004, pp. 3-32.
 • Erik Peterson: Política escatològica, "Revista Catalana de Teologia", XXVIII/2 (2003), pp. 407-455.
 • Què és la Lògica? Sobre l’U auràtic o, també, Sobre evidència, objectivitat i ciència primera, Lliçó Inaugural del curs 2004-2005, Barcelona: Facultats de Teologia i Filosofia de Catalunya, 2004.
 • El nacionalsocialisme hitlerià com a “religió política” i com a “ideologia”. Una introducció, “Qüestions de vida cristiana”, nº 220 (2005), pp. 59-93.
 • Gerhard Krüger: “Einsicht und Leidenschaft” (“Intel·ligència i passió”). Una entrada “platònica” en el pensament del segle XX, “Comprendre. Revista Catalana de Filosofia” IX (2007/1-2), pp. 159-187.
 • Filosofía y secularización. Una aproximación a la “obediencia” como “forma” del pensar, “Pensamiento”, vol. 64, núm. 239 (enero-abril 2008), pp. 5-26.
 • Angelología y Cristología en Ramon Llull, “Studia Lulliana” 48 (2008), pp. 41-68.
 • George Steiner: les dimensions polítiques del llenguatge, capítol del llibre Lectura, tradició i vida filosòfica. A propòsit de G. Steiner, Antoni Bosch-Veciana (editor), Barcelona: PPU, 2009, pp. 71-90.
 • Jean-Jacques Rousseau: les singularitats d’una nova “theologia civilis”, “Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. Revista de Filosofia” XX (2009), pp. 35-64.
 • El problema del realismo, capítol del llibre Las raíces de la ética y el diálogo interdisciplinar, Lourdes Flamarique (ed.), Madrid: Biblioteca Nueva, 2012, pp. 285-301.
 • De principiis mathematicis. Wittgenstein, l'axiomàtica moderna i el platonisme. I. El Tractatus logico-philosophicus, capítol del llibre Paradigmes, figures i símbols del pensament, Joan Martínez Porcell (ed.), Barcelona, PPU, 2012, pp. 19-43.
 • Un principio teológico-político de la democracia actual, capítol del llibre De la indignación a la regeneración democrática, Olga Belmonte (ed.), Madrid: Publicaciones de la Universidad de Comillas, previst per 2014.
 • Escatologia i modernitat. El pensament d'Odo Marquard, Barcelona: Fundació Joan Maragall & Editorial Cruïlla, previst per febrer de 2014. Premi Joan Maragall 2012
facultat de filosofia - Ramon Llull