filosofiacatalana.cat

Joan Marbres

(s. xiv). Franciscà i pensador. Conegut com el canònic, el 1329 era ja un notable deixeble de sant Joan Duns Escot. Deixà obres filosòfiques, de teologia i de dret canònic i civil: quatre volums de comentari a les Sentències, a la Física d'Aristòtil, lectures magistrals, qüestions disputades i qüestions dialèctiques. És notable la quantitat de catalanismes que apareixen a les seves obres.

[Agustí Boadas i Llavat - Josep Martí i Mayor, Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya]


facultat de filosofia - Ramon Llull