filosofiacatalana.cat

Eduard Nicol i Franciscà

Filòsof i historiador de la filosofia. Estudià filosofia a la Universitat de Barcelona, on fou deixeble de Jaume Serra i Húnter, Joaquim Xirau, Tomàs Carreras i Artau i J. M.Font i Puig; a Madrid ho fou d'Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, Manuel García Morente i Julián Besteiro. S'inicià, el 1933, en la docència com a catedràtic de l'Institut Salmerón, on exercí també com a director. Fou professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (1934-39) i secretari de la Fundació Bernat Metge (1938-39). Exiliat, s'establí a Mèxic, on des de 1940 fou professor a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Fou un dels fundadors de la revistaFilosofía y Letras, i el 1954 fundà i dirigí Dianoia, anuari internacional de filosofia. La seva actitud filosòfica, fonamentalment metafísica, parteix del pensament tradicional escolàstic, del vitalisme i de l'existencialisme, els quals vol integrar en una síntesi que els aparti del relativisme i del subjectivisme. Conscient de la crisi de la metafísica tradicional, proposa una metafísica de l'expressió, en la qual aquesta deixa d'ésser aparença per tal de prendre un caràcter ontològic. Creu, doncs, que només hi ha una realitat sobre la qual incideixen tant el coneixement precientífic com el científic. Com a historiador de filosofia s'ocupà de la denominada Escola de Barcelona.

[semblança extreta d’Enciclopèdia Catalana]


Escrits de Nicol

✓ Tiempo en silencio (1940) 
✓ Meditaciones privadas (1941)
✓ La marcha de Bergson hacia lo concreto (1941) 
✓ Psicología de las situaciones vitales (1941) 
✓ La idea del hombre (1946) 
✓ Notas para la caracteriología del artista (1947)
✓ Psicología científica y psicología situacional (1948)
✓ Historicismo y existencialismo (1950) 
✓ La vocación humana (1953) 
✓ Metafísica de la expresión (1957) 
✓ El problema de la filosofía hispánica (1961) 
✓ El porvenir de la filosofía (1972)  
✓ Los principios de la Ciencia (1974) 
✓ La primera teoría de la praxis (1978) 
✓ La reforma de la filosofía (1980) 
✓ La agonía de Proteo (1981) 
✓ Crítica de la razón simbólica (1982)
✓ Discurso sobre el método, Enrahonar (1984)
✓ De la materia nace el logos, Revista de Filosofia (1987)

Sobre Nicol

✓ Abellán, José Luís, ”Eduardo Nicol”, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (2008)
✓ Aguirre, Arturo, “Meditación sobre la cultura y la barbarie, a partir de Eduardo Nicol”, Relaciones(2007)
Castany, Bernat, “Eduard Nicol, un filósofo con voluntad de sistema”, Enrahonar (1984)
Farrés, Oriol, “La filosofia de l’exili d’Eduard Nicol”, Enrahonar (2010)
✓ González, Juliana, “La ciencia-filosofía en Eduardo Nicol”, Arbor (2008)
✓ González, Rush, ”Estructura, Historia y Unidad de la ciencia a partir de la óptica de Eduardo Nicol”, Ciencia Ergo Sum (2007)
✓ Hernández, Conrado, “Eduardo Nicol”, Relaciones (2007)
✓ Herráiz, Pedro J.,  “Eduard Nicol y el problema de la expresión”, Endoxa (2004)
✓ Hofneffer, Ricardo, ”La idea del hombre [Nicol]”, Relaciones (2007)
✓ Pinilla, Ricardo, ”Eduardo Nicol y la fascinación del logos”, Relaciones (2007)
✓ Sánchez, Antolín, “El exilio con Eduardo Nicol”, Isegoria (2007)
✓ Sánchez, Antolín, “Homenaje a Eduardo Nicol en su centenario”, Relaciones (2007)
✓ Sánchez, Antolín, “Nicol ante el proyecto de un pensamiento en lengua española”, Relaciones (2007)
✓ Sánchez Cuervo, Antolín,  “El exilio con Eduardo Nicol”, Isegoría (2007)

Enllaç

Nicol a l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona

facultat de filosofia - Ramon Llull