filosofiacatalana.cat

Pere Oriol

(Gourdon [Aquitània], c. 1280 - Avinyó, 1322). Franciscà i pensador. Alumne de sant Joan Duns Escot, ensenyà les Sentències a Bolonya (1312), Tolosa del Llenguadoc (1314) i París (1316-1320). El 1320 és ministre provincial d'Aquitània i l'any següent és nomenat bisbe d'Aix. Completà, en unes additiones, els comentaris de Duns Escot a les Sentències i és autor d'un destre resum d'Escot, la Reportatio magna, segurament composades en el temps d'estada a París. Abans, però, fou lector de l'estudi general de Sant Francesc el Gran de Barcelona i fou el primer a escriure separadament un tractat sistemàtic de la Immaculada: Tractatus de Immaculata Conceptione B. M. Virginis. Repercussorium contra adversarium innocentian Matris Dei, escrit segurament a Barcelona el 1315.

[Agustí Boadas i Llavat - Josep Martí i Mayor, Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya]


facultat de filosofia - Ramon Llull