filosofiacatalana.cat

Pere Papiol

(s. xv). Franciscà i teòleg. Mestre en teologia, el 1465 prenia a càrrec seu els sermons de la Seu de Lleida, amb una almoina de 100 sous. El 1466 la prohomenia de l'estudi general li encomanà la lectura de la càtedra de filosofia natural, en substitució de mestre Felip de Soldevila, que passava a regentar la primera cadira de medicina. L'escrit que el demana per aquesta càtedra diu que és home famos e de molta ciencia, e docte e util a la cadira de Filosofia natural que en nom de Jesus hage e lige aquella. Aquell any també ensenyava teologia a l'església de sant Joan, a la lectura d'alba.

Agustí Boadas i Llavat - Josep Martí i Mayor, Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya]


facultat de filosofia - Ramon Llull