filosofiacatalana.cat

Josep Maria Petit Sullà

(Barcelona, 1940 - 2007) Era Enginyer industrial (1965), però la seva veritable vocació fou la filosofia. Es llicencià en filosofia en 1970  i es doctorà l’any 1975.  A la Universitat de Barcelona va ser deixeble predilecte del catedràtic de metafísica Francisco Canals Vidal. Fou catedràtic de Filosofia de la Naturalesa en la mateixa Universitat des de 1977. En els seus cursos universitaris predominava la lectura i explicació de la Físicad’Aristòtil i del comentari que en feu Tomàs d’Aquino. El seu perfil polític ultraconservador li va reportar alguns conflictes amb alguns estudiants en l’etapa final del franquisme i els anys de la transició a la democràcia. Se’l considera un dels membres de l’anomenada Escola Tomista de Barcelona. Cal destacar també la seva militància cristiana tradicionalista. Era president de la Fundació P. Ramon Orlandis i de  l’Apostolat diocesà d’Oració de Barcelona i vicepresident de la secció espanyola de la Societat Internacional Tomàs d’Aquino (SITAE). Va ser membre de la Schola Cordis Iesu i col·laborador de la revista Cristiandad. També era col·laborador de la Ciudad Católica Española, la Fundación Speiro y la revista Verbo. A la seva mort, la revista Cristiandad li va dedicar un número in memoriam (núm. 913-14, 2007). Els seus treballs es mouen en els camps de la filosofia, la teologia i la política. Dels filosòfics podem destacar "El contenido racionalista del empirismo" y "Filosofía, política y religión en Augusto Comte", "Filosofía de la Naturaleza: Su configuración a través de sus textos" y "La Filosofía de la Naturaleza como saber filosófico".

“Si la filosofía de la modernidad estuvo implícitamente impulsada por un intento de reducción del saber salvífico de la religión a una sabiduría ‘a la medida del hombre’, en la época contemporánea, desde el idealismo alemán y desde el positivismo francés, el sentido del ‘saber total’ va dirigido a absorber toda dimensión humana –incluida sobre todo su ineludible tendencia hacia Dios– en una bestial organización política totalitaria, que diviniza a la colectividad, en la que cada individuo desaparece para ser sólo un órgano o miembro de ella” (José María Petit Sullà, “La religión de la humanidad”, Cristiandad, núm. 505, març 1973).


facultat de filosofia - Ramon Llull