filosofiacatalana.cat

José Florentino Pino Canales

José Florentino Pino va nèixer a Puebla (Mèxic) el 21 de maig de 1948. Després dels estudis, fets sobretot amb els jesuites d'aquell país, vingué finalment a Espanya l'any 1970.Volia conèixer més bé -deia- les seves arrels -el seu pare, ja mort llavors, era d'origen asturià- i desitjava també aprofundir en el coneixement de la teologia. Això darrer el portà a Barcelona, a la Secció Sant Pacià de la Facultat de Teologia, on seguí els estudis des de 1970 fins a 1977, any en què obtingué la llicenciatura en Teologia, arnb una tesina molt valorada i original a propòsit de «Fenomenología y experiencia religiosa en Edith Stein».
En l'entremig s'havia concretat la seva vocació personal vers el sacerdoci diocesà. Així, després dels oportuns anys de preparació al ministeri, el 20 de juny de 1982 fou ordenat prevere de l'arxidiòcesi barcelonina. Com a prevere fou molt apreciat per les comunitats parroquials que serví, en particular pels ancians, pels malalts i pels joves estudiosos, inquiets i no enrolats en organitzacions de cap mena.
L’any 1980 s'inicià com a professor. De 1980 a 1982 ensenyà Ètica a l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona i, de 1980 a 1984, "Epistemologia" a la Facultat de Teologia de Barcelona.
En 1984 obtingué la llicenciatura en Filosofia a la Facultat de Filosofia de la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid, amb la tesina «El tiempo en "Sobre la esencia" de Xavier Zubiri», grau que convalidà en 1986 a la Facultat de Filosofia i Ciencies de l’Educació de la Universitat de Barcelona.
Reemprengué l'ensenyament en 1986 a l'Institut de Teologia de Barcelona. Durant sis cursos acadèmics hi ensenyà Antropologia Filosòfica.
Després féu una nova estada a la Universitat de Comillas de Madrid, a la Facultat de Filosofia, on l'any 1992 defensà la seva tesi doctoral, unànimement elogiada, sobre «Inteligencia y tiempo en Xavier Zubiri: la estructura tempórea de la intelección».
Des de l'erecció de la Facultat de Filosofia Catalunya, estava integrat en el seu claustre de professors. Hi va ensenyar "Qüestions aprofundides d'antropologia filosòfica", diversos cursos de doctorat i finalment la "Història de la Filosofia Contemporània". Pel desembre de 1992 fou promogut a professor extraordinari de la Facultat.
Va morir a Barcelona el 17 de novembre de 1997.

[Josep Maria Via Taltavull]


Escrits de Florentino Pino
Sobre Florentino Pino
facultat de filosofia - Ramon Llull