filosofiacatalana.cat

Ramon Pou i Rius

Nascut el 1928, cursà Teologia al seminari de Vic. Amplià estudis d'Humanitats a la Universitat de Comillas (1946-1950), de Filosofia i Teologia a la Universitat Gregoriana de Roma (1950-1957) i a la Universitat de Munich (1958-1960). A Roma, defensà la tesi de Filosofia Mètode filosòfic en els pensadors renaixentistes de la corona d'Aragó, publicada a Roma amb el títol Orientación y metodo filosóficos en los pensadores renacentistas de la Corona de Aragón (1970). A partir del 1963 va ser professor de Teologia Dogmàtica, de Litúrgia i de Pastoral al Seminari de Vic. Amb la creació del Seminari Interdiocesà de Catalunya, passà a ensenyar a la Facultat de Teologia de Catalunya. Ha estat president de l'Associació de Teòlegs Catalans. A més d'una quarantena d'articles sobre eclesiologia i Pneumatologia, és autor de diversos llibres de Teologia.

[extret d’I. Roviró, Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del seminari de Vic, 2000]


facultat de filosofia - Ramon Llull