filosofiacatalana.cat

Nicolau Quiles

(Morella, c. 1370 - Barcelona, 1431). Franciscà i humanista. Estudià a París al tombant del segle xv i el 1404-1405 era lector a la universitat de Lleida. Predicador, escriptor i frare distingit per personatges reals, el 1406 Martí l'Humà suplica als jurats de Morella “para prosseguir son cors en theologia que donguin diners a fi d'anar a estudiar a París fins a grau de magisteri”. El 1416 predica el sermó principal a Barcelona, quan la ciutat se sostreu de l'obediència de Benet xiii. El 1431 és marmessor testamentari de la reina Violant, vídua d'en Jaume. Va traduir al català l'obra de Ciceró De officiis, una versió molt lliure amb comentaris personals i destacant la superioritat de la moral catòlica.

[Agustí Boadas i Llavat - Josep Martí i Mayor, Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya]


facultat de filosofia - Ramon Llull