filosofiacatalana.cat

Joan de Rocatalhada [Roquetaillade]

(s. xiv). Franciscà i predicador. També és conegut pels noms de Peratallada, Ribatallada i Rupescissa. Encara que no era català, les seves doctrines i visions tingueren molta influència a Catalunya, especialment entre els framenors i la família reial. Predicà a Viena i fou missioner a Moscú. Influït per Joaquim de Fiore i d'altres mil·lenaristes i espiritualsfranciscans com Arnau de Vilanova i fra Pere d'Aragó, s'avesà a introduir, en les seves prèdiques i escrits, vaticinis i interpretacions de l'Apocalipsi, motiu pel qual fou empresonat a Figeac i Avinyó (1344-1358). Quan va ésser alliberat, als noranta anys, va retornar a Catalunya. A la seva obra Vade mecum in tribulatione (del 1346, traduït el 1357 al català Ve ab mi), per exemple, situava l'any de Crist el 1365. A les seves Visiones fratris Johanis de Rupescissa, escrites a la presó cap el 1350, predeia l'aparició d'un anticrist en la descendència de Pere ii de Catalunya i Aragó, seguit d'un mil·leni de pau i d'un segon anticrist, abans del judici final. De notable influència van ser els seus comentaris sobre l'evolució de les diferents monarquies del moment, especialment la catalanoaragonesa. També deixa: Liber Ostensor, Commentarium in Oraculum Cyrilii. Se li atribueix algun tractat químic, d'influència arnaldiana, on es mostra el paral·lelisme entre teologia i ciència: De consideratione quintæ essentiæ (Basilea, 1552); Liber lucis (c. 1350); i el Libellus de conficiendo vero lapide philosophico. Es creu que cap a 1362 moria, segurament, al convent de Vilafranca del Conflent.

[Agustí Boadas i Llavat - Josep Martí i Mayor, Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya]


Sobre Joan de Rocatalhada

✓ José María Pou y Martí, Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes,(1991) 
✓ J. Perarnau, "La traducció catalana del Vademecum in tribulatione (ve ab mi en tribulació) de fra Joan de Rocatalhada”, ATCA (1993) 
✓ J. Perarnau, Actes de la I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova (1995)
✓ J. Perarnau, "La traducció catalana medieval del Liber secretorum eventuum de Joan de Rocatalhada. Edició, estudi del text i apèndixs", ATCA (1998) 
✓ Jeanne Bignani-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade (1952)
✓ Robert Halleux, "Les ouvrages alchimiques de Jean de Rupescissa", Histoire Littéraire de la France (1981)

facultat de filosofia - Ramon Llull