filosofiacatalana.cat

Pere Soler i Puigoriol

 Neix el 1937. Estudià al seminari de Vic i a la Universitat Poltifícia de Comilles (1954-1960) on es llicencià en Filosofia i Teologia. En aquesta mateixa Universitat s'ordenà sacerdot (1960). Amplià estudis a la Universitat Gregoriana de Roma. Fruit d'aquests estudis en fou la tesi de Filosofia El hombre, ser indigente. El pensamiento antropológico de Pedro Laín Entralgo (Roma, 1963). Publicà la tesi a l'editorial Guadarrama (1966) amb un pròleg de P. Laín Entralgo. Aquell mateix any donà a la impremta El hombre, ser indigente. Esquema antropológico de Pedro Laín Entralgo, publicat per la Facultat de Filosofia de la Universitat Gregoriana a Palma de Mallorca. Aprofundí el coneixement de la llengua alemanya a la Universitat de Heidelberg (1964). Des de 1964 fins a la jubilació ha ensenyat Lògica, Metafísica i Filosofia del segle XX al Seminari de Vic i Història de la Filosofia en diverses escoles de la mateixa ciutat.

[extret de I. Roviró, Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del seminari de Vic, Vic, 2000]


facultat de filosofia - Ramon Llull