filosofiacatalana.cat

Climent Villegas i Boixader

Es formà en humanitats al seminari de Vic i a Comillas. Obtingué el grau de doctor en Filosofia a Roma, per l’Acadèmia de Sant Tomàs d'Aquino. En aquesta mateixa ciutat s'ordenà sacerdot (1904) i per la Universitat Gregoriana assolí el grau de Doctor en Teologia i el Batxillerat en Dret Canònic. Professor de Llatí (1906), de Metafísica i Història Eclesiàstica (1909), Teologia Fonamental (1922), Teologia Dogmàtica (1931), Teologia Moral (1840), Ètica (1909) i Patrologia (1940) del Seminari de Vic. Regentà el vicerectorat (1929-1944) i el rectorat (1944-1951) d’aquesta institució. El 1909 el Bisbe Torres i Bages li confià el càrrec de Sotsdirector del Collegi de Sant Josep. A més, fou Jutge Prosinodal (1918), Canonge Penitencier de la Seu vigatana i Prelat Domèstic del Papa (1949). De les seves publicacions destaca El fer de la redempció en la vida sacerdotal (Barcelona, 1934), El Criterio. Comentario (Vic, 1944) i Ejemplaridad de Balmes (Vic, 1946).

[extret de I. Roviró, Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del seminari de Vic, Vic, 2000


Escrits de Climent Villegas i Boixader

✓ Institutione de feminae christianae (1529)
✓ De ratione studii puerilis (1523)
✓ De disciplinis (1531)
✓ De ingenuarum adolescentium ac puellarum institutione (1545) 
✓ De officio mariti (1545)

facultat de filosofia - Ramon Llull