filosofiacatalana.cat

Francesc Xarrier

Va estudiar al Seminari de Barcelona i es va doctorar en Teologia per la Universitat de Cervera (1824). L’any següent va obtenir una càtedra de Filosofia en la mateixa Universitat. El 1833 se li atorgà una càtedra d’Institucions Teològiques que pogué regentar fins l’exclaustració. El 1835 marxà a Itàlia, on obtingué el títol de mestre en Teologia i regent d’estudis del Convent de Santa Maria de la Minerva, a Roma. De retorn a Barcelona, i amb el pare Narcís Puig, fundà el Collegi de Sant Tomàs. Conjuntament amb aquest dominicà, va escriure les famoses Institutiónes theológicae: ad mentem angélici praeceptóris D. Thomae Aquinátis; studiósae juventúti pro usu scholárum accommodátae en quatre volums (Barcelona, 1861-1863), molt utilitzat en els seminaris i universitats. Amb un mètode inequívocament escolàstic vol sintetitzar, encara més, el pensament tomista i deixar-lo en forma de recepta provada a l’estudiant. Morí el 1866.

[extret de I. Roviró, Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del seminari de Vic, Vic, 2000]


facultat de filosofia - Ramon Llull